Framgång för Bergkvarabuss i trafikupphandling för UL

2018-09-19

Trafikupphandlingen för lokal- och skolbusstrafik av Region Uppsala (Kollektivtrafikförvaltningen UL) slutfördes den 17 september 2018, och Bergkvarabuss står som vinnare i upphandlingen.

Trafikuppdraget innebär att Bergkvarabuss kommer att köra busstrafik för skolskjuts och mindre landsbygdslinjer i kommunerna Enköping, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar med start den 1 januari 2020 förutom för skoltrafiken i Enköpings kommun som startar höstterminen 2020.

Uppdraget löper under 8 år med option på ytterligare 2 + 2 år. Det totala värdet av upphandlingen uppgår initialt till ca 1,04 miljarder kronor och omfattar drift av totalt 115 fordon. Bergkvarabuss gör bedömningen att man kommer att kunna erbjuda alla nuvarande busschaufförer anställning.

Jag gläder mig och välkomnar uppdraget som passar väl in i vår verksamhet och innebär att vi ytterligare stärker vår position i regionen med utgångspunkt från redan etablerade verksamheter i bland annat Enköping och Stockholm” säger Göran Mellström, VD på Bergkvarabuss.

I övrigt har ett starkt miljö- och säkerhetsfokus präglat upphandlingen vilket välkomnas av Bergkvarabuss då det ligger i linje med bolagets egna fokusområden. All trafik kommer att utföras med 100 % fossilfria drivmedel. 
 

Presskontakt:

Simon Sandberg, Marknadschef
simon.sandberg@bergkvarabuss.se
Tel: +46 480 42 55 47