Bergkvarabuss vinner upphandling i Trelleborg

2018-11-05

Bergkvarabuss har vunnit Skånetrafikens upphandling om nytt trafikavtal för Trelleborgs stads- och regiontrafik, med trafikstart i december 2019. Ca 80 medarbetare kommer att arbeta med verksamheten. Avtalet löper 8 år, med möjlighet till två års förlängning. Avtalsvärdet är ca 850 MSEK.

”Bergkvarabuss strategiska satsningar i Skåne, med bland annat ny depå i Trelleborg och väl utbyggd infrastruktur, utgör en gedigen grund för en framgångsrik stads- och regiontrafik. Målet är en helt emissionsfri stadstrafik – en spännande utmaning som andas framtidstro. Trelleborg blir den andra staden i Skåne där Bergkvarabuss är med och elektrifierar kollektivtrafiken. Vi gläds över Skånetrafikens och resenärernas förtroende och ser fram emot att driva en nytänkande trafik med miljön i fokus” säger Göran Mellström, VD för Bergkvarabuss.
 
Trafiken, som omfattar 30 biogasbussar och 10 helelektriska bussar med depåladdning, kommer att bedrivas med fabriksnya fordon.

Presskontakt:
Simon Sandberg, Marknadschef
simon.sandberg@bergkvarabuss.se
Tel: +46 480 42 55 47